8 jaar EFL

12-03-2022

Gefeliciteerd allemaal! Vandaag is de grote feestdag waar Koning Wappie ons reeds 61 aaneen gesloten dagen van op de hoogte heeft weten te stellen. Stemmen doe je met je portemonnee en in tijden waarin het recht krom is, is dat voor mij meer duidelijk dan ooit. 8 Jaar e-Gulden EFL heeft tot op heden nog maar weinig mensen bereikt, maar het spaarplan tikt rustig door tot 2026 en ondertussen doet het OERUschild volgens verwachting iedere 2 minuten zijn werk. Geheel volgens de in 8 jaar geleden geintroduceerde planning  is de periode van hyperinflatie succesvol verlopen en zagen we in de afgelopen periode van 62 dagen de emissie van nieuwe EFL's teruglopen van 0,04882812 gedolven EFL per blok naar 0,02441406 EFL vanaf blok 2100000. Ook handelt e-Gulden EFL rond de hoogste prijs in 8 jaar tijd, uitgedrukt in euroschuld en lijkt het plafond van afgelopen periode, op 500 satoshi, om te zetten naar de nieuwe drempel. Het enige wat tot op heden achterwege blijft is de vriendencampagne, waar de Nederlander maar niet aan mee lijkt te willen werken. 

Door jaren van zorgmaatschappij en polderpolitiek zit een gemiddelde Nederlander zoveel zorgen af te wegen dat in diezelfde tijd een Chinees al zo'n 69 nummertjes heeft afgewerkt. Nederlanders zijn zich vaak wel bewust dat er niet echt een reden is om te klagen, ze zijn immers Nederlander. 1x Per jaar op vakantie naar het buitenland is toch eigenlijk wel het minimum en in de supermarkt is er altijd nog wel een plekje om iets extra's te kopen zodat de koelkast thuis weer lekker gevuld is. Ze hebben gelijk, wat valt daar nou op af te dingen, maar helaas, Koning Wappie heeft toch iets gevonden om zich over uit te spreken.

Wat nu als dat heerlijke leventje enkel tot stand kan komen als het ten koste gaat van iemand anders? Wat nu als je een wereldwijd monopolie op geweld moet afdwingen om de grondstoffen te leveren tegen een prijs die dat leven mogelijk maken? Zolang je van niets weet is het natuurlijk prima, maar wat nu als je het geheel doorziet en men duidelijk wil maken dat we tot een stelletje drugsgebruikende autisten met een pornoverslaving worden afgezwakt terwijl de werkelijke natuur binnen onszelf een goddelijke ervaring is en mensen alles kunnen bereiken wat hun gedachte kan bedenken? 

Om een lang verhaal kort te maken heb ik al snel 62 dagen nodig en dan duren de samenvattingen voor mensen al snel te lang. Geduld en liefde zijn mooie woorden die Koning Wappie reeds enkele jaren voor corona heeft moeten leren toepassen en die lessen kwamen de afgelopen 62 dagen goed van pas. Want wat begon de Koning Wappie serie toch hoopvol met een toezegging van Willem Engel om vriend te worden van e-Gulden EFL, de Bitcoin van Nederland. Na een aantal afleveringen zagen we al resultaat en begonnen de video's die we toonden op de stream onderwerpen te raken die wat meer in de richting van de toekomst was gericht, in plaats van een reactie te geven op wat er in het verleden allemaal heeft plaatsgevonden. Oproepen om telefoonnummers door te geven, of een berichtje te sturen, naast onze mailwisseling is er op meerdere manieren geprobeert om contact te maken met verschillende partijen die op de lijst van 1 miljoen genoemd worden. Tot vandaag is er echter weinig tot niet op gereageerd. We zijn blij met de bijdrage van Rico Brouwer van Potkaars die wel de tijd heeft genomen om iets van zich te laten horen, maar verder bleef het, zoals gewoonlijk, erg stil.

Zo gaat het nu altijd als ik iets onderneem, geen reactie of gemaakte beloftes van anderen worden niet nagekomen. Zolang ik geld toeschuif ben ik welkom, als ik maar niet vertel waar ik het over wil hebben. Laat ik dan maar van de gelegenheid gebruik maken om het hier nogmaals voor te dragen, al is het bereik beperkt door obstructie en censuur. Ik onderneem immers actie voor mezelf en kan het slechts betreuren dat het door mensen niet wordt overgenomen. 

Wat ik als Yoshi Livo wil uitdragen is dat iedere overheid op de wereld een terroristische organisatie is. Zo eenvoudig kan ik het stellen. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het mogelijk om een krachtiger systeem te bouwen buiten de overheid om, maar dat verhaal is inmiddels 8 jaar oud en omdat men er niet naar heeft willen luisteren, zoals ook nu weer duidelijk is geworden met 62 dagen Koning Wappie show, is de overheid nu vergevorderd om zichzelf die technologie toe te eigenen en op de gebruikelijk onderdrukkende manier aan de bewoners op te dringen. Als de mensen onderling niet samen kunnen werken, dan zal de overheid zijn doel bereiken en zal onze bewegingvrijheid drastisch worden ingeperkt. Denk aan beperkte of geen toegang tot het internet, niet meer reizen buiten de landsgrenzen, geen mogelijkheid meer tot bezit. Het klinkt vandaag de dag vast allemaal net gek gek als het een aantal jaar geleden klonk als je zei dat ISIS was opgericht om de Syrische president Assad van de troon te stoten omwillen van een gasleiding. 

Doordat deze boodschap niet geliefd is wordt hij door iedereen uit de weg gegaan en niet benoemd. Zeker in Nederland, waar de overheid je vriend is, willen mensen zich niet voorstellen dat die vriend eigenlijk de wereld terroriseert. En zo kan het zijn dat overal waar ik mij aansluit om die boodschap over te brengen, of die nu Liberland, e-Gulden EFL, of een protestclub met een bepaald onderwerp is, ze hebben het allen te druk en vinden het niet hun taak om aan mijn oproep gehoor te geven. Als ik mijn mening er echt door druk, zoals bij Liberland of e-Gulden het geval is, heeft dit meestal als resultaat dat ik dan maar "uit de club" gezet wordt, hoe klein die club dan ook mag wezen en mijn hulp eigenlijk uitermate van pas kan komen.

Ik raad u van harte aan om ook het vervolg van de koning wappie show te volgen. 13 April is de verjaardag van Liberland en al heb ik hierover nog niet veel uit de doeken gedaan, in de komende paar weken krijgt u van mij te horen hoe ik via dit project een mogelijkheid denk te hebben gecreerd waarmee we samen de boodschap van liefde en geduld wereldwijd meer gestalte kunnen geven. Het enige waar het aan ontbreekt zijn mensen die het willen zien gebeuren, waarbij zelfs het aanmelden als vriend een te grote stap blijkt te zijn. Het is een treurige realiteit die mij doet denken aan de manier waarop FvD momenteel behandeld wordt. Ik merk op hoe mensen met elkaar praten over wat ik zeg, maar niemand neemt contact op om het eens op de persoon af te vragen. Het wordt genegeerd, of men baseerd zijn mening op basis van "deskundigen" die allemaal van mening zijn dat je het grensoverschrijdende gedrag van Yoshi maar beter kan mijden en zijn favoriete geld vooral niet moet willen accepteren. 

Bitcoin gaat op een dag naar 1 miljoen dollar en een e-Gulden zal ooit 1 euro per stuk gaan kosten. De vraag is alleen hoeveel mensen zich daar tegen gaan beschermen en met de standpunten die ik vooral in de laatste week meer voorbij heb horen komen denk ik dat het voor de Nederlander echt als een verassing gaat komen. Ik heb me in de afgelopen 62 dagen vooral afgevraagd wat nu het probleem is, mijn persoonlijkheid of de persoonlijkheid van die ander en ik ben daarbij tot een zalige conclusie gekomen die mij de komende jaren nog enorm veel kracht zal geven.

Gezien de impact van het verhaal wat ik al sinds jaar en dag probeer te verkondigen is mijn persoonlijkheid ondergeschikt aan het belang. Als de overheid een terroristische organisatie is, dan hebben mensen op enorm veel vlakken een probleem. Afhankelijk van hun locatie kan het gaan om geld, voedsel, gezondheidszorg, het opvoeden van kinderen, het straffen van misdadigers of behoud van het (leef)klimaat, waarbij men vervolgens weer kan denken aan het sociaal contract of milieuvervuiling. Een behoorlijk allesomvattend verhaal waarvan de individuele actoren op een bepaalde manier steeds blijven ontkennen dat ze er een onderdeel van uitmaken, of het niet hun als hun taak zien om het verband tussen al die zaken te benoemen, wat het natuurlijk ook niet is.

Het is treurig om te constateren dat zelfs na 2 jaar corona en het oorlogsbeleid van de afgelopen weken, ja mensen die dit in de toekomst ooit eens gaan lezen, de inval van Rusland in de Oekraine vond precies plaats gedurende de periode dat de Koning Wappie Show aan het uitzenden was, zelfs nu doorziet men nog niet de noodzaak om mijn verhaal een tikkeltje serieuzer te nemen. Het is hun goed recht, maar ik ben toch echt niet van plan om mijn zienswijze te veranderen. Ik help iedereen van harte hopen dat ik geen gelijk ga krijgen en ik zal moeten accepteren dat mijn woorden weinig tot geen impact zullen hebben zo lang Liberland of e-Gulden EFL niet meer gevestigd zijn, maar ik prijs me gelukkig dat ik me 4 jaar geleden niet door het geld en de macht heb laten verleiden en dat ik bij mijn eigen geloof heb weten te blijven. 

De mensen verkiezen momenteel nog altijd hun terroristen schuld boven het censuurvrije bezit waar ik al zo veel plezier aan heb beleeft. Het blijft voor mij enkel te verklaren doordat men hun keuzes maakt op basis van onjuiste informatie, dus voorlopig ga ik nog wel even door met het verspreiden van mijn waarheid. Ik vermoed dat men in Nederland pas zal handelen als het te laat is, maar ik geef de moed niet op en aangezien ik al stappen heb genomen om mezelf te beschermen tegen de gekte en chaos die nog gaan komen bevind ik me in de perfecte situatie om voorlopig nog een hele tijd door te gaan.