EFL Vriend

27-01-2022

Het gaat NIET OM CORONA!!!


Corona is slechts het middel dat gebruikt wordt om u af te leiden van de geldontwaarding van uw euro's. Inflatie is een verkapte belasting en sinds de goudstaandaard is losgelaten in de jaren 70 van de vorige eeuw wordt uw gebrek aan kennis op monetair vlak misbruikt voor perverse doelen.

 
Onderwijs jezelf over het geld dat je gebruikt, want in een tijd waarin recht krom is en rijk arm, stem je met je portemonnee. Wordt daarom vriend van e-Gulden EFL, de Bitcoin van Nederland, en doe kosteloos ervaring op met een andere manier van betalen en sparen.


https://e-gulden.org/index.php/vrienden_van_de_e-gulden 


https://odysee.com/@EFL:c/vriend:e