Stemmen doe je met je portemonnee!

10-03-2023

Dag beste Nederlanders,


Vandaag is het 15 maart en gaat u weer massaal naar de stembus om uw stem uit handen te geven. Ja inderdaad, u leest het goed, voor mij staat stemmen gelijk aan acceptatie dat een ander uw mening mag verkondigen. Ik heb het argument vaak moeten toehoren, over hoe je niet mag klagen als je niet gaat stemmen, maar in mijn logica is het juist precies andersom. Als je gaat stemmen ga je ermee akkoord dat een ander voor jou de zaken regelt en verlies je het recht om te klagen over de gang van zaken.

Voordat ik u als lezer verlies, voor mij is iedereen welkom, vrijheid blijheid, en zo zwart wit als ik hierboven voor u schets, zo zwart wit is het natuurlijk niet werkelijk. Ik ben de eerste die zal toegeven dat ik wellicht in het verleden wat extreme standpunten in heb genomen, maar voor mij was dat de enige oplossing om duidelijk te maken wat voor gevoelens er in mij schuilgaan. De eerste keer dat ik naar de stembus mocht gaan stemde ik tegen de Europese grondwet. Deze stemming vond plaats in juni van 2005 en was de eerste keer dat ik mij als burger mocht uitspreken over de toekomst van Nederland. Net als meer dan 60% van de kiezers stemde ik toen tegen, toch werd er niet naar die stem geluisterd en kwam die Europese grondwet er. Het zette mij aan het denken, want de realiteit pakte op een heel andere manier uit dan ik vooraf had verwacht, hoe was dit nu mogelijk, we hadden toch tegen gestemd, en nu waren we als Nederland ineens toch voor?

Het is 1 van de gebeurtenissen in mijn leven die mij heeft gevormd. In 2005 was Nederland in oorlog met Irak, een oorlog waar ik mij totaal niet in kon vinden, want hoe zeker was nu precies dat bewijs dat er massavernietigingswapens aanwezig waren in Irak? Nog eens 18 jaar later, vandaag de dag dus, is er inmiddels bekend geworden dat die wapens er helemaal niet waren, dat al die overleden mensen in Irak dus zijn gebaseerd op een leugen. Ik ging mij kritischer opstellen ten opzichte van bijvoorbeeld de informatie die mij via de media werd aangeboden en toen eind 2008 door de toenmalige premier Balkenende en minister van financien Bos banken werden uitgekocht om een oplossing te bieden voor de financiele crisis ging ik dus ook mijn eigen weg om een verklaring te vinden voor hetgeen was voorgevallen.

Door mijn kritische houding en nieuwsgierigheid ben ik relatief vroeg betrokken geraakt bij Bitcoin, mijn eerste Bitcoins kocht ik voor minder dan 10 euro per stuk en vanaf het moment dat ik heb kunnen doorgronden wat het Bitcoin protocol voor mensen kan betekenen heb ik mij altijd ingezet om naar het best van mijn kunnen deze innovatie te duiden aan mijn medemens. Nooit heeft men mij moeten dwingen om belangeloos mijn tijd beschikbaar te stellen om mijn visie over het onderwerp te delen. Voor mij is het mijn morele plicht om dit te doen. Er is simpelweg niets belangrijkers te vinden om mijn tijd aan te besteden dan dit onderwerp. Ieder mens is geboren met specifieke talenten en ik mag van geluk spreken dat ik mijn talenten op zo'n jonge leeftijd heb kunnen herkennen en hier zo veel van mijn tijd en energie in kan steken. Ik spendeer soms 10 uur per dag aan het doorgronden van informatie zonder dat ik hiervoor een beloning ontvang, simpelweg omdat ik zo veel passie ervaar in het naleven van mijn droom. Ik was er altijd van overtuigd dat men mij op een dag wel zou begrijpen, maar die overtuiging bleek ongegrond. In plaats van bijval heb ik juist een enorme hoeveelheid weerstand op mijn pad gevonden en dit heeft er op een dag toe geleid dat ik besloot om mijn moederland te verlaten. Geheel vrijwillig was dit niet, want zo'n 10 jaar geleden zorgde mijn uitgesproken mening ervoor dat mijn bankrekeningen werden afgesloten. Ik besloot niet te zwichten voor de tirannie van een totalitair systeem, maar een leven in Nederland is zonder bankrekening praktisch onmogelijk en dus vertrok ik naar een locatie nabij Liberland, waar de regeltjes nog iets soepeler zijn dan in het dichtgespijkerde Nederland. Natuurlijk mis ik mijn familie, mijn vrienden, een patatje oorlog met frikandel speciaal, maar ik volg mijn gevoel en mijn gevoel zei me dat ik beter af zou zijn door die gewoontes achter me te laten.

Stemmen doe ik met mijn voeten en mijn portemonnee en als ik terugkijk op mijn relatief nog kort durende volwassen leven heb ik tot de dag van vandaag steeds weer de juiste beslissing genomen. Ik volg het nieuws uit Nederland nog altijd op de voet, want mijn passie kan niet zo maar afscheid nemen van al dat mooie waar ik mee ben opgegroeid, maar sinds het narratief rondom Covid de wereld in werd geholpen prijs ik mij gelukkig dat ik mijzelf buiten NAVO grondgebied bevind en om het geheel nog iets specifieker te duiden, buiten Nederland. Nederland is zo'n klein landje met zulke specifieke mores onder de bewoners dat ik mij werkelijk afvraag of die mensen in Nederland wel in de gaten hebben hoeveel risico ze op dit moment nemen met hun overtuigingen waaraan ze zich zo stellig vastklampen. Ik voorzie een economische catastrofe die het leven van alledag voor de gemiddelde Nederlander drastisch zal veranderen. Ik probeer sinds jaar en dag om een doorgang te vinden en deze gevaren aan mensen duidelijk te maken, maar heb hierin slechts beperkt succes. Voor mijzelf werkt het allemaal prima, ik volg mijn passie en iedere dag is voor mij een dag vol vrijheid. Geen noodzaak om te werken voor een baas en als ik eens een keertje een dag geen zin heb om uit bed te komen, dan blijf ik lekker liggen, er is geen haan die daar ooit naar zal kraaien. Toch knaagt het, want hoezeer ik ook voel dat ik op een dag gelijk ga krijgen in mijn voorspellingen, er komt ook een moment waarop die kennis voor de mensen om wie ik werkelijk geef geen voordeel meer al opleveren. 

In de afgelopen jaren heb ik mijn visie op de toekomst kunnen ontwikkelen naar wat deze vandaag de dag is. Ik heb hiervoor een enorm aantal valkuilen moeten ontwijken en heb een enorme berg fouten op mijn naam geschreven, maar, ik leef nog en voel mij sterker dan ooit. Meer dan ooit ben ik er klaar voor om al die gedachtes en visies vorm te gaan geven in een leefstijl waarvan ik denk dat deze iedereen een fijner gevoel zal gaan geven dan ze tot de dag van vandaag gewend zijn en in zekere zin heb ik in de afgelopen jaren reeds meermaals bewezen en verteld hoe die leefstijl er dan uit zal zien. Het rijden van een Lamborghini is niet 1 van mijn dromen, evenmin is het mijn ambitie om mensen te controleren en hen te beperken in hun vrijheid. De levensstijl die ik voor ogen heb is heel simpel samen te vatten, accepteer de beperkingen die het leven kent en accepteer jezelf zoals je bent. Een man en een vrouw zijn niet elkaars gelijke en Bitcoin is niet de oplossing van alle problemen. We leven op een planeet die uniek is, wat betekent dat er slechts 1 van bestaat en dus kent dit zijn grenzen. Er zijn niet oneindig veel grondstoffen beschikbaar en in mijn visie van de toekomst is de mensheid meer gediend met het accepteren van deze beperkingen dan dat wij kunstmatig en tijdelijk de grenzen proberen te verleggen. Specifiek gericht aan Bitcoin maximalisten wil ik meedelen dat het Lightning netwerk in mijn visie voor een centralisatie zal zorgen waarbij liquiditeit zal toekomen aan een beperkt aantal spelers die enkel zullen kunnen opereren middels een dwang van de overheid. Werkelijke decentralisatie vind plaats indien men aansluiting zal zoeken op Bitcoin middels nieuwe protocollen waarvoor mensen een nuttige gebruikersfunctionaliteit kunnen verzinnen. Voor mij is zo'n nuttige gebruikersfunctionaliteit bijvoorbeeld het dienen van een specifieke groep mensen die op dezelfde geografische lokatie bevinden en een taal delen. Om die reden investeer ik sinds jaar en dag in cryptomunten die zo'n doel nastreven en e-Gulden EFL is hierbij de munt die het meest tot mijn verbeelding spreekt.

Vandaag, op 15 maart 2023, stemt u met een rood potlood. Dit is uw goed recht en als u denkt hiermee iets te bereiken moet u dit ook vooral doen. Alle andere dagen kan u echter ook invloed uitoefenen op de realiteit, want uiteindelijk is de realiteit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die ene dag dat u stemt met een rood potlood, dat is slechts 1 dag van de 365 dagen in het jaar. Als je daarin meeneemt dat je slechts 1 maal per 4 jaar mag stemmen betekent dit dat er meer dan 1000 dagen voorbij zullen gaan waarin u direct invloed kunt uitoefenen op de realiteit. Kiest u ervoor om de euro te steunen en trouw aan de overheid uw euro's op een bankrekening te verwaarlozen dan zal die keuze niet zonder gevolgen blijven en steunt u het verhaal dat via televisie en radio aan u verteld wordt. Ik wil u er vandaag slechts op wijzen dat u weldegelijk een keuze heeft en dat het via e-Gulden EFL, de Bitcoin van Nederland, mogelijk is om een andere realiteit kracht bij te zetten. Ik ben sinds jaar en dag in de overtuiging dat wij op een dag samen de waarde van 1 euro per e-Gulden EFL zullen doorbreken en dat dit het begin zal zijn van een alternatieve realiteit van hetgeen ons momenteel wordt wijsgemaakt via de traditionele media kanalen. De mensen die dit gevoel met mij delen en ervoor kiezen om dit gevoel kracht bij te zetten zullen naar rato van hun betrokkenheid beloond worden voor hun bijdrage en met de middelen die voortkomen uit onze gezamenlijke inspanning zal het voor ons mogelijk zijn deze andere realiteit te manifesteren. 

Ik hoop dat u net als ik kracht kan ontlenen uit een gevoel van rechtvaardigheid, maar wat uw motivatie voor de bijdrage ook mag zijn, ik wil u bij deze beloven dat ik altijd mijn gevoel zal volgen en iedere keuze zal maken uit mijn overtuiging het goede te doen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen voor de daden die ik verricht zal altijd trachten om mij open te stellen voor de waarden en beperkingen van anderen die zich in mijn verhaal zullen mengen. Ik wil u graag uitnodigen om vriend te worden van e-Gulden EFL en verwijzen naar de meest actieve handelsbeurs van e-Gulden indien u waarde van of naar e-Gulden EFL wilt omwisselen. Bedankt voor uw aandacht en van nabij Liberland wens ik u vandaag en alle andere dagen van het jaar veel succes om uw stem uit te brengen aan datgene waarvan u denkt dat dit een positieve bijdrage zal geven voor de toekomst. Ook bent u van harte welkom om aanwezig te zijn wanneer ik deze tekst live voorlees tijdens de speciale livestream van vandaag en wil ik u uitnodigen voor 19 maart wanneer ik wederom een speciale stream zal verzorgen waarbij ik stil zal staan bij de 9 jarige verjaardag van e-Gulden EFL en wat dieper uiteen zal zetten waarom ik zo overtuigd ben dat e-Gulden EFL een gulden toekomst tegemoet gaat zien.