Uitleg sgulden.nl

Het geldstelsel hervormen is niet eenvoudig en gebeurt niet over 1 nacht ijs. Vaak regeert angst en onwetendheid bij mensen om een stap te zetten en zetten ze om die reden maar geen stap. Succes uit het verleden is een manier om vertrouwen te wekken, daarom legt sgulden het volgende voorstel aan de mensen voor:

Voert u het logo van sgulden op uw auto- of winkelruit, dan accepteert u een vorm van alternatief geld in ruil voor goederen of diensten. Het alternatieve geld-voorstel van sgulden.nl is om een consumptiebon te maken van oud Nederlands muntgeld met edelmetaal. Het gebruik van goud en zilver is bij mensen niet vreemd en in ieder stad of dorp is er wel een mogelijkheid terug te wisselen naar euro. Door zichtbaar te maken dat de euro niet onze voorkeursstem heeft, wordt de drempel om na te denken voor de omgeving verlaagd en zal een maatschappelijke discussie makkelijker op gang komen. Want dat is het doel, een discussie op poten krijgen die ons de vraag stelt, waar willen wij de euro allemaal voor gebruiken en waar willen we iets anders? En dat anders, wat moet dat dan zijn? Niemand heeft de waarheid in pacht, maar samen kunnen we onze waarheid nieuw vorm geven op een manier dat deze voor iedereen weer leefbaar wordt. 

Als we de tweedeling die aan het ontstaan is verder laten groeien, zal een generatiekloof ontstaan die de maatschappij verdeeld, daarom is het belangrijk aansluiting bij elkaar te vinden in onze normen en waarden, zodat we ook in de toekomst fijn met elkaar kunnen samenleven.