Reactie: Verander de wereld, begin met Bitcoin.

15-05-2023

https://www.twitch.tv/videos/1820953181


Vandaag, op 15 mei 2023, kwam mij een artikel onder ogen van De Andere Krant, genaamd : "Verander de wereld, begin met Bitcoin."


Aangezien dit blog mede door Bitcoin mogelijk is gemaakt en ik hier mijn ervaringen deel over mijn leven dat ik sinds 2014 zonder bankrekening leef, lijkt het me wel gepast om er mijn korte kijk over te laten horen.

Allereerst hulde, voor De Andere Krant dat ze het aandurven om een artikel over Bitcoin te publiceren. Sinds de inwoners van Nederlander hun prioriteit hebben laten afgevangen door de plandemie heerst er binnen de papieren werkelijkheid, waarbinnen Nederland met het VN vredespaleis binnen de landsgrenzen 1 van de voortrekkers is, een cultuur van zelfscensuur die ervoor zorgt dat eenieder die zich in het publieke debat wil mengen, ten alle tijden wil voorkomen dat ze het label desinformatie opgeplakt krijgen. Gooi je die mantel van schaamte van jezelf af, dan ben je radicaal en wordt je gecancelled en zo is er een situatie ontstaan waarbij de realiteit van Bitcoin nog altijd betwist wordt, want ja, wat kan je ermee? De supermarkt accepteerd het immers nog steeds niet voor een brood en belasting in Bitcoin wordt ook niet geaccepteerd.

In zekere mate heeft men daarin gelijk, want in de huidige Bitcoin opzet zitten een aantal problemen die ervoor zorgen dat niet iedereen op de wereld allang de overstap gemaakt heeft naar een sterkere vorm van geld dan de huidige contant gemaakte schuld die mensen in Westerse landen als geld zijn gaan accepteren. Een aantal termen die wellicht een nadere toelichting vereisen, dus daar neem ik even de tijd voor.

.Ten eerste het verschil tussen schuld en bezit, twee verschillende categorieen die beide een waarde vertegenwoordigen, de 1 aan de negatieve kant en de andere aan de positieve kant. Bij schuld is er altijd sprake van een tegenwaarde, namelijk de vordering op die schuld, terwijl bezit zonder risico van een derde partij kan plaatsvinden en een zekere mate van vrijheid genereert. 

Vervolgens het begrip contant. Contant betekend dat een middel "Direct ter beschikking" staat voor de gebruiker. Dit kan schuldvaluta zijn in de vorm van papiertjes met getallen erop, of een vorm van geld zoals Bitcoins of goud, waarbij goud zich natuurlijk veel langer heeft bewezen om die functie van geld te vervullen en de huidige discussie rondom Bitcoin voornamelijk wordt gevoerd om die specifieke vraag, namelijk of Bitcoin de functie van geld kan vervullen.
Tot slot het verschil tussen valuta en geld. Geld en valuta verschillen in zoverre dat valuta een vorm van geld kan zijn en geld altijd ook een valuta is. Het verschil tussen geld en valuta is de periode waarin deze zijn waarde kan behouden. Geld behoud zijn waarde, waar valuta over een loop van tijd zijn waarde verliest. De meest voorkomende vorm van valuta is momenteel de euro, strikt genomen natuurlijk de dollar, maar dit is een Nederlandse tekst en aan dit detail schenken we even geen aandacht. Als je vandaag wakker wordt, kan je er vanuit gaan dat de waarde van een euro gelijk is als toen je naar bed ging. Aan deze zekerheid is men in de loop van de jaren zo gewend geraakt dat er contracten met een looptijd van vele tientalle jaren wordt uitgeschreven waarin de euro als uitgangspunt wordt genomen om waarde uit te drukken. Toch is de euro daarmee nog niet een vorm van geld geworden, want zoals de praktijk uitwijst en de onderliggende fundamenten van de euro ook aanmoedigen, is een verruiming van de euro economie op termijn een recept voor uitholling van de waarde ervan. Waar goud zichzelf over de loop der tijden heeft bewezen als waardeopslag is Bitcoin sinds de ingebruikname ervan bezig aan een opmars die al van vele de aandacht hebben getrokken. Vaak is beperkte kennis, in combinatie met het negatief sentiment wat een onderwerp van geld nu eenmaal onherroepelijk aantrekt, al genoeg om het voor de mens in kwestie te diskwalificeren als belangrijk en hierbij dan ook mijn twee belangrijkste punten waarom Bitcoin slechts een deel van de oplossing zal zijn.

Ten eerste en als meest belangrijke tekortkoming van Bitcoin, is dat de huidige koers waarop bitcoin zich begeeft, de beschikbare bitcoins niet meer contant laten zijn. Dit wordt het Lightning netwerk genoemd en gebruikers ervan verplichten zichzelf om in constante verbinding te staan met het Bitcoin netwerk. Deze handeling is niet eenvoudig uit te voeren en vereist een investering. Zonder deze toevoeging is Bitcoin niet in staat om een complexe wereld economie te bedienen met een alternatief op papieren briefjes, want er gebeuren te veel economische handelingen om deze allemaal te laten plaatsvinden in 1 bitcoin blokketen. Er zal een nieuwe structuur moeten worden opgebouwt, waarbij het mogelijk is om Bitcoin als belangrijke schakel een rol te laten vervullen, maar uit persoonlijke ervaring weet ik dat deze mening niet op veel bijval kan rekenen, want die toekomst is nog meer onbewezen dan die van Bitcoin. "Er is Bitcoin en er is crypto" is zo'n mantra waarbinnen de bitcoiners vast blijven hangen. Door behulpzame vrienden neer te zetten als gecentraliseerde scam- of shitcoins is het mogelijk dat een aantal dagen geleden het zo'n 30 euro kostte om bitcoins te verplaatsen, hoeveel dat exact gaat kosten weet je pas op het moment dat je een transactie gaat uitvoeren en om die reden is bitcoin op weg om zijn funtionaliteit als cash te verliezen. Het wordt dan gebruikt als een vordering op een openstaande schuld wat in mijn optiek enkel zal leiden tot centralisering en controle, iets wat ook openlijk wordt bejubeld als er na een voorval als FTX over regulering wordt gesproken. De realiteit is nu eenmaal dat de meeste mensen die kiezen voor bitcoin, dat doen omdat ze er meer euro's aan over willen houden. Als dit betekend dat iedereen zijn paspoort moet laten zien zodat de pensioenfondsen hun miljarden er in mogen laten deelnemen, dan is er een enorm grote groep deelnemers die direct bij het kruisje zullen tekenen, zonder daarbij in acht te nemen waar Bitcoin ooit voor bedoeld is, een functie vervullen als peer-to-peer electronisch cash systeem, zoals beschreven op https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

De blockchain innovatie die Bitcoin huisvest maakt het voor overheden mogelijk om bepaalde functionaliteit van deze innovatie te gebruiken voor betere controle op geldstromen. Er wordt volop gewerkt aan maatregelen die de mogelijkheden optimaal moeten benutten en het meerendeel van de mensen is zich niet bewust in welke mate hun vrijheid een risico loopt. Alle grote nieuwsmomenten van afgelopen jaren zijn voor mij niets meer dan afleiding en het gevolg van de manier waarop wij als mensheid momenteel invulling geven aan het waarderingsvraagstuk waarvoor geld het antwoord is. Onschuldig als men graag wil blijven, ontwijkt men de realiteit dat je in de huidige tijd van monetaire apartheid stemt met je portemonnee. Het is een voortdurende oorlog voor vrijheid waarbij je portemonnee 1 van de vriendelijkste en meest effectieve wapens is. 

Economie is geen wetenschap, maar kunst. Het gaat om het voorspellen van het gedrag van mensen en het is gebleken dat vrij weinig van hen het van belang vinden dat ze hun geld mogen overmaken aan Wikileaks. Ik wil als voorbeeld ook nog graag de vriendencampagne van e-Gulden EFL aanhalen, waarbij Nederlanders de mogelijkheid hebben om een beloning te ontvangen als ze hun netwerk uitnodigen om deel te nemen aan een oplossing die Bitcoin decentraler gaat maken door er een Nederlandse versie naast te zetten. Ik sta inmiddels vooraan om toe te geven dat ik behoorlijk heb onderschat in welke mate men in Nederland bereid is om in te zien dat een andere koers meer dan gewenst is. Ik had verwacht dat men wel behoefte zou hebben aan het breekijzer dat Yoshi Livo uit Liberland meebrengt op de discussie open te wrikken en het narratief een draai te geven, maar voorlopig is er meer behoefte om dat narratief te ondersteunen met aandacht voor de rechtsspraak of een boekbespreking "Ken uw Recht" waarbij toch vooral duidelijk moet worden gemaakt dat die papieren realiteit enorm belangrijk is in het leven. Toen ik door Wikileaks in contact werd gebracht met Bitcoin begreep ik er na het lezen van de uitleg helemaal niets van. Pas toen ik het voor het eerst probeerde te gebruiken begreep ik wat voor een gevolgen dit kan hebben voor de wereld. Via de vriendenactie van e-Gulden is het mogelijk om kosteloos ervaring op te doen, waardoor je wellicht wel geprikkeld wordt om de wereld op een andere manier te benaderen. Met een paar duizend deelnemers na meer dan 9 jaar actief te zijn is het voor mij een sterke aanwijzing dat men in Nederland geen interesse heeft in het verhaal dat ik te bieden heb. 


Dat mag natuurlijk de pret niet drukken en van nabij Liberland wensen Kriebelpink en ikzelf iedereen natuurlijk weer de hartelijk e-Gulden EFL groetjes. Wat mogen we toch van geluk spreken dat ons bordje vanavond weer lekker gevuld gaat zijn met heerlijk eten. Ongeacht of iemand dit verhaal graag wil horen maken de keuzes die ik in het verleden heb gemaakt het voor mij mogelijk om al bijna 10 jaar zonder bankrekening door het leven te gaan. Ik sterk me met de gedachte dat ik in een radicale tijd leef waarin peak clown gaat worden bereikt en voel me gesterkt door de bevestiging die ik steeds weer terugkrijg uit de realiteit. Ik ga er onverminderd vanuit dat de dollar in mijn leven van de troon zal worden gestoten en zal me blijven inzetten om de uitkomst van deze gebeurtenis op zo'n manier vorm te geven dat dit zal leiden tot meer vrijheid en geluk. Dit is het meest belangrijke doel waarvoor ik mijn tijd en middelen op dit moment beschikbaar kan stellen. Zoals altijd is iedereen van harte welkom om zich aan te sluiten, want zo lang ik leef en mijn gezondheid dit toelaat zal ik mezelf blijven uitspreken over de gebeurtenissen die ik meemaak en keuzes die ik maak. Samen maken we onze realiteit, decentralisatie gebeurt door adoptie en zo lang wij de gevolgen van ons handelen accepteren zijn wij vrije wezens met verantwoordelijkheid over ons eigen leven. Ons Rad van Fortuyn zal onverminderd cryptogeld blijven uitdelen aan de kijkers, hoeveel dat er worden hebben die kijkers zelf in de hand.