#YCLO NL

30-01-2024

Dag Nederland,

Via deze weg wil ik jullie allemaal op de hoogte stellen van de activiteiten die ik in de planning heb staan voor de maand februari.

Al 10 jaar spreek ik mijzelf uit als onafhankelijk vrijdenker, maar voor het eerst in 10 jaar begint de tijd te dringen. Deze aankomende maand gaat er nieuwe regelgeving van de EU van kracht, de vrijheid waarmee u als Nederlander bent opgegroeid wordt daarmee drastisch ingeperkt.

Wellicht is dit een goede zaak, jaren van betutteling heeft ervoor gezorgd dat mensen verwend en naïef zijn geworden, het resultaat is een infantiele bevolking die niet in staat is om zelf verantwoordelijkheid te nemen en verwacht dat de overheid hun problemen oplost. Maakt u zich geen zorgen, de overheid lost al uw problemen voor u op, het enige gevolg is dat dit ernstig ten koste zal gaan van uw vrijheden en privacy, een offer wat velen bereid lijken te zijn om te nemen, maar als lezer van deze tekst ga ik er vanuit dat dit bij u niet het geval is.

Voor de mensen die meer vrijheid en privacy nastreven is er echter een probleem, we zijn nog altijd met een ongelooflijk kleine minderheid! Jaren van indoctrinatie, via radio, kranten en televisie, heeft ervoor gezorgd dat het merendeel van de mensen met wie wij samenleven het vermogen om zelf na te denken is afgeleerd. Hierdoor is het voor onze kleine groep niet mogelijk om een voet tussen de deur te krijgen, iedere discussie wordt afgekapt voordat deze kan beginnen, omdat wij opboksen tegen een enorme overmacht. Pas zodra wij een impact kunnen maken op onze huidige maatschappij zal deze trend zich keren, veel mensen hebben reeds een poging ondernomen, maar tot op heden zijn deze pogingen niet effectief genoeg om tot de grote massa door te dringen, vandaar dat ik u het volgende voorstel wil aandragen.

!WORDT VRIEND VAN E-GULDEN EFL!

e-Gulden EFL is de Bitcoin van Nederland en daarmee een uitstekend middel om eigendom veilig te stellen en de uitgestippelde "You will own nothing and be happy" route een beetje lastiger te maken. Voordat alle bekende argumenten over tafel komen en u door uw overtuigingen afhaakt wil ik u de volgende vragen stellen: "Heeft u zich weleens afgevraagd waarom traditionele media enkel negatief berichten over cryptogeld, Bitcoin in het bijzonder, behalve op het moment als de koers op een hoogtepunt staat?" en "Heeft u zich weleens afgevraagd waarom de EU en de VS binnenkort het gebruik van cryptogeld strafbaar willen stellen en gebruikers willen aanmerken als financiers van terroristen?"

Het antwoord is volgens mij heel simpel, cryptogeld zoals beschreven in de Bitcoin Whitepaper vormt een wezenlijke bedreiging voor de overheden die profiteren van uw afhankelijkheid. Controle van cryptogeld is niet mogelijk doordat decentralisatie zorgt voor een gelijkwaardigheid tussen de gebruikers die censuur onmogelijk maakt. Er is geen centrale partij die uw rekeningen kan blokkeren, of gelden kan confisqueren zoals dit wel mogelijk is bij centrale instanties die binnen een bepaalde jurisdictie willen opereren. 

De reden dat ik wederom een poging doe om u te bereiken is, omdat er in de laatste 2 jaar behoorlijk wat is veranderd, niet op de laatste plaats de manier waarop ik zelf in het leven sta. U heeft er waarschijnlijk geen weet van, maar 2 jaar geleden sprak ik een belofte uit om 1 miljoen van mijn eigen e-Guldens beschikbaar te stellen aan diverse organisaties en personen waarvan ik dacht dat ze dit geld goed konden gebruiken, sindsdien is de waarde van deze munten met 400% gestegen ten opzichte van de euro. Zoals ik al eerder stelde proberen verschillende mensen op verschillende manieren de dubbele standaard van onze wereld te doorbreken, echter was er op dat moment nog geen aandacht aan het centraal stellen van de noodzaak tot het beschermen van eigendom. De uitkomst van mijn initiatief ervaarde ik als niets meer en niets minder dan een dolksteek in mijn rug. Weltschmerz publiceerde een stukje huzarenpropaganda waarin rassocialist Anthony Michael zonder tegenspraak eenzijdige informatie over het Libertarisme mocht rondspuien en kreeg de gelegenheid om reclame te maken voor zijn functie als centrale bankier van de ongedekte Florijn-bank. 


Dat schuldvaluta niet de oplossing is voor schuldvaluta problematiek behoeft verder geen uitleg. Net zoals ieder andere bankrekening kan het bestuur van Florijn ervoor kiezen een gebruiker buiten te sluiten op basis van hun overtuigingen. Het werd mij duidelijk dat de alternatieve media in Nederland, net zoals de traditionele mediakanalen, er een politieke agenda op nahouden. Van de lijst aan namen en initiatieven kwam alleen Rico Brouwer van Potkaars opdagen. Hij vertelde mij over zijn succes met Bitcoin en dat hij een nieuwe keuken had aangeschaft van de winst die hij had gerealiseerd door zijn deelname in Bitcoin. Ondanks meerdere emails en pogingen om communicatie te starten heb ik van niemand ooit iets terug mogen horen. Klaus Schwab zal blij zijn met deze houding om mij te negeren en in plaats daarvan een nieuwe centrale bank onder de onwetende bevolking te introduceren, vrij recent sprak Klaus uit wat het gevaar zou zijn voor de plannen die globalisten met de wereldbevolking voorhebben, hij benoemde dit gevaar als het Libertarisme.


Wellicht was dat de fout die ik de vorige keer maakte, door niet duidelijk te vermelden dat vriend worden van e-Gulden EFL een politiek neutrale handeling is. Ja, ik ben verbonden met Liberland, maar als u met mij contact op zou nemen, of zich wat dieper zou informeren aan de hand van teksten op deze website dan weet u dat mijn doel niet politiek gemotiveerd is. Ik heb als doel de dubbele standaard in deze wereld te doorbreken en een gelijk speelveld te introduceren. Als ik het zou samenvatten dan is het een levensbeschouwelijke omslag die ik wil bereiken, een nieuwe vorm van waarde erkenning die ik omschrijf als Yoshi Livo, of #YCLO, Your Children Live On.

Zowel Liberland als Bitcoin zijn op zoek naar erkenning en willen van de dubbele standaard in onze wereld profiteren. Om die reden doen deelnemers concessies en leveren in op de vrijheden die het kan bieden. Ook hebben beide initiatieven nog een probleem, ze zullen namelijk nooit in staat zijn de hele wereld te bedienen, daarvoor is de wereld te groot en te complex. Ook ik heb niet het antwoord op alle vragen, het enige wat ik weet is dat de groep met kritische denkers drastisch zal moeten groeien om een maatschappelijke verandering in gang te zetten en de vriend van e-Gulden campagne is daarvoor een uitstekend middel.

Voor de duidelijkheid, het is niet mijn wens dat u gaat investeren in e-Gulden. Vriend worden van e-Gulden kost u helemaal niets, behalve een beetje van u tijd. Voor die tijd ontvangt u een beloning in de vorm van e-Gulden EFL en die kan u vervolgens uitgeven zoals u zelf wilt. Er zijn op deze manier nog 3 miljoen e-Guldens te verdelen en daarmee kunnen er nog zo'n 300.000 mensen vriend worden, daarna is het aan de vrije markt om te bepalen of e-Gulden een oplossing biedt waar mensen mee aan de slag willen gaan, maar de tijd om ermee aan de slag te gaan begint nu dus wel te dringen, vandaar ook dat ik mij wederom uitspreek om u aan te sporen de vrijheid die u momenteel nog wordt gegund te realiseren. Wij als mensen zijn de groep die aan de macht is, wij de mensen bepalen de richting waarin onze toekomst zich beweegt, maar als wij als mensen onze wil door anderen laten uitvoeren zullen deze hier uiteindelijk altijd misbruik van gaan maken om zo voor zichzelf een voordeel te behalen ten koste van een ander.

In de afgelopen 10 jaar heb ik veel mensen leren kennen, e-Gulden EFL staat niet op zichzelf. Vergelijkbare initiatieven zijn er bijvoorbeeld ook in Duitsland, Canada, Pakistan, Portugal, Rusland, het Verenigd Koninkrijk etc. Als wij als Nederland het voortouw nemen zullen we hiermee een signaal afgeven dat wereldwijd zijn invloed zal hebben met de mogelijkheid om de richting waar onze toekomst zich naartoe begeeft te veranderen. De kracht van al deze initiatieven is dat het aansluit op de werkelijkheid van die overgrote volgzame meerderheid. Wat ons als mensen verbindt is dat wij een communicatiemiddel delen om waarde uit te drukken. Dit communicatiemiddel is ons geldsysteem en sinds de uitvinding van blockchain is deze manier van communiceren enorm aan het veranderen. Voor de mensen die hun hele leven met paard en wagen zijn vervoerd is een turbo diesel injectiemotor waarschijnlijk een bedreiging, maar het maakt het vervoer wel efficienter en effectiever. Natuurlijk mag u als berijder van een paard en wagen nieuwe schokdempers introduceren en stellen dat het vervoer zo enorm veel comfortabeler wordt. Vooral als er enkel onverharde wegen beschikbaar zijn heeft u daarbij zeker een valide argument, maar de veranderingen zullen zich niet laten stoppen, hoe ongewenst deze veranderingen volgens sommige ook mogen zijn.

Overheden wereldwijd zijn momenteel hard aan het werk om blockchain technologie te implementeren en van een infrastructuur te voorzien, daarbij worden alle mogelijke eigenschappen gebruikt om in het voordeel van overheden tot meer efficientie en controle te leiden. U kan hierbij denken aan het toevoegen van medische informatie, of het beperken van iemand zijn bestedingsvrijheid. Als de mensen geen tegengas zullen geven zitten wij binnenkort allemaal gevangen in het meest effectieve controlesysteem dat de mensheid ooit gekend heeft, voor sommige misschien een ideaalbeeld, maar voor mij al meer dan 10 jaar een reden om op zoek te gaan naar mensen die deze problematiek doorzien en de krachten willen bundelen om deze uitkomst te voorkomen. Wij zullen aan de slag moeten om onze eigen infrastructuur op te bouwen, los van de overheid. Op die manier zullen we in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen voor onze toekomst en onafhankelijk van de wens van de overheid keuzes over ons leven te maken. Als Nederlanders zitten we in het oog van de storm, er zijn maar weinig landen die zo vooruitstrevend zijn als dat kleine kikkerlandje van ons. Natuurlijk is het mogelijk om te vertrekken naar een plek waar de overheid minder nadrukkelijk controle heeft op de samenleving, maar dat is slechts uitstel van executie, blockchain technologie gaat in de komende jaren zorgen voor een andere manier van samenleven en zich wereldwijd verspreiden tot deze de nieuwe norm is geworden.


Ter afsluiting van deze tekst wil ik graag nogmaals herhalen wat nu exact mijn doel is om in de maand februari te bereiken. Ik nodig u als individu uit om vriend te worden van e-Gulden EFL, de Bitcoin van Nederland en uw netwerk aan te spreken om hetzelfde te doen. Ongeacht of het initiatief u aanspreekt of niet. De beloning die u ontvangt kan altijd weer omgezet worden naar euro's, maar als u daadwerkelijk een bijdrage wilt doen om het initiatief te laten groeien, ga dan op zoek naar een ondernemer waar u deze e-Guldens kan besteden. Ik koop inmiddels groeten en fruit met mijn munten, betaal mijn kapper ermee en heb een leuk restaurantje gevonden bij mij om de hoek waar ik er zo af en toe een broodje van betaal, ik betaal er mijn huur van en koop soms kleren bij een plaatselijk 2ehands winkeltje. Zo lang de groep e-Gulden bezitters zo klein is als nu zal het niet eenvoudig zijn om nieuwe acceptanten te vinden, maar onderschat de kracht van de groep niet. Zodra er daadwerkelijk 100.000-en mensen e-Gulden bezitten zal de acceptatie bij winkeliers ook toenemen. Bitcoin is hierbij een mooi voorbeeld, al verwacht ik niet dat een grote supermarktketen ooit het vrije geld zal accepteren. Deze ondernemingen zijn immers gebonden aan SDG-scores en al volledig gevangen in het web van controle op de bevolking. In plaats van multinationals maakt u meer kans bij kleine lokale ondernemers, dat zal veel lezers van deze tekst toch als muziek in de oren moeten klinken. Bent u een ondernemer, start dan met het accepteren van e-Gulden EFL en laat uw klantenbestand weten dat uw onderneming deze nieuwe betaalmethode accepteert, bijvoorbeeld door ze erop te wijzen dat ze een aantal e-Guldens kunnen verdienen door vriend te worden van e-Gulden EFL. Bij eventueel wantrouwen kan u gebruik maken van een risico opslag, u staat vrij om zelf een interpretatie te geven aan de manier waarop uw interactie zich zal uiten. Voor de goede doelen onder ons, u kan donaties in de vorm van e-Gulden accepteren, alle beetjes helpen per slot van rekening.


Tot slot. De gehele maand februari zal ik live uitzenden op X en Rumble. Mocht u nog vragen hebben dan kunnen deze gesteld worden in de uitzendingen die dagelijks plaatsvinden. Ook kan u voor vragen terecht op het forum van e-Gulden. Ik wil graag afluiten met de boodschap dat ik overtuigd ben dat wij door samen te werken een daadwerkelijk wereldwijde koersverandering kunnen inzetten, de uiteindelijke macht ligt bij de massa, daarom is het noodzakelijk om alle hulpmiddelen die wij tot onze beschikking hebben in te zetten om tot deze massa door te dringen. Ik probeer geen oordeel te vellen over de manier waarop anderen een poging ondernemen deze massa te bereiken en reken erop dat u hetzelfde zal doen bij mijn poging, niet geschoten is immers altijd mis.