Een ongemakkelijke waarheid

09-08-2023

Dag beste Nederlander,

Zo aan het begin van augustus 2023 maar weer een bericht, speciaal voor jullie, zodat ik later kan zeggen dat ik er alles aan probeer te doen om tot de financieel ongeletterde grijze massa van mijn Nederlands sprekende medemensdoor te dringen. Analfabetisme komt in Nederland gelukkig een stuk minder voor en daarom dus maar weer eens een tekst in het Nederlands waarbij ik ga proberen om zonder rekenvoorbeelden duidelijk te maken waarom de Nederlanders toch zo veel te winnen hebben als ze de afleidingen van het dagelijks leven naast zich neer zouden kunnen leggen en zich in plaats daarvan zouden richten op de hoofdzaak.

Laat ik voorafgaand aan mijn verhaal even een korte update geven over de voortgang van mijn verkoop van EFL voor Litecoin. Sinds mijn vorige schrijven is de koers van Litecoin wat gedaald, dit zorgt ervoor dat mijn verkooporder nu een negatief effect heeft op de Bitcoinkoers van e-Gulden EFL. Zelf zie ik dat natuurlijk ook, maar sinds een aantal maanden heeft de e-Gulden gemeenschap een nieuw lid mogen verwelkomen. Het is de zoon van een vriendin van me die hier nabij Liberland woont. Hij stapte op een dag op mij af en vroeg me over de werking van crypto. Nadat ik hem wat uitleg had gegeven wilde hij graag zelf ervaren hoe crypto precies werkt en kocht hij een Litecoin. Zijn moeder maakt diverse handgemaakte producten, naast kleding ook diverse souvenirs die in de lokale toeristenwinkel verkocht worden. Ik heb voor de verjaardag van mijn oma al eens wat producten van haar gekocht en hierbij contant afgerekend met onze vertrouwde Nederlandse Bitcoin, e-Gulden EFL. Op dit moment verdient de zoon van mijn vriendin zo'n 10% op iedere transactie die hij tussen de e-Gulden, Bitcoin en Litecoinmarkt kan maken. Dat het werken met cryptogeld geen hogere wiskunde is en slechts interesse vereist wordt door deze 16 jarige jongen dus maar weer eens in de praktijk bewezen en al ontvang ik dan momenteel zo'n 10% minder dan ik zou kunnen krijgen voor mijn e-Guldens, het zorgt er ook voor dat mijn verkooporder wat vlugger uit de boeken verdwijnt en dat is ook wat waard. Ik verkoop mijn e-Guldens momenteel dus voor Litecoin en sinds mijn vorig schrijven van 21 juli  heb ik inmiddels zo'n 10 litecoins mogen ontvangen, tegen de huidige koers een bedrag van ongeveer 800 euro, wat het gemiddelde lokale maandsalaris ruimschoots overstijgt en dat in slechts 2 weken. Wat mijn het meest verbaasd is dat er van de huidige 14111 actieve e-Gulden adressen er kennelijk maar 1 de moeite neemt om wat winst te realiseren door actief de munten te verhandelen, maar dat is wel de perfecte introductie voor mijn nieuwe tekst.

U mag mij gerust arrogant noemen om alle zaken die u belangrijk vind als bijzaak en afleiding af te schilderen, maar de wereld en het leven draaid nu eenmaal niet om experimentele gentherapie of de volgende oorlog waar de kranten en journaals vol van staan. Zulke gebeurtenissen zijn slechts het gevolg van het onvermogen om de hoofdzaak te doorgronden en die hoofdzaak is de beloning die men verkiest  voor zijn levensenergie. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is die beloning terugebracht tot schuldvaluta. Schuldvaluta die waarde ontleent aan geweld, uitsluiting en onderdrukking, het is waarschijnlijk om die reden dat het meerendeel van de Nederlanders zo'n negatieve emotie ervaart als het onderwerp geld ter sprake komt. Diep van binnen weten de mensen wel dat er iets niet klopt, maar uit angst voor de waarheid steekt men liever zijn kop in het zand dan onderzoek te doen naar de waarheid. Het leven draaid immers niet om geld, nietwaar? Gezondheid, geluk in de vorm van liefde voor familie en vrienden, dat zijn de dingen waar het werkelijk om gaat in het leven. Waar veel mensen aan voorbij gaan is dat goede gezondheidszorg en een groot sociaal netwerk pas kunnen worden opgebouwt als in de basisbehoeftes is voorzien. Een veilig onderkomen en voldoende brood op de plank zijn de basis die men in Nederland na jarenlange voorspoed inmiddels zo gewend is dat het als een gegeven wordt ervaren. De huidige wereldorde met instellingen als de Verenigde Naties hebben het voor Nederlanders mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot goedkope grondstoffen die over de hele wereld geimporteerd worden. Een gemiddelde Nederlander verbruikt zoveel van deze grondstoffen dat het onmogelijk tot de wereldstandaard kan worden verheven, we leven immers op een planeet met beperkingen, er is geen oneindige toestroom aan deze grondstoffen. Als iedere wereldburger dezelfde hoeveelheid grondstoffen als de gemiddelde Nederlander zou willen verbruiken hebben we maarliefst 3 planeten nodig om in die vraag te voorzien. Om in die vraag van grondstoffen te voorzien is in de afgelopen decennia een erg effectieve strategie doorgevoerd. Oorlog voeren is daarbij de laatste strohalm, de meest eenvoudige stap is het corrumperen van buitenlandse overheden die natuurschatten van het land dat deze bestuurders vertegenwoordigen voor eigen gewin en dus ten koste van de lokale bevolking beschikbaar te stellen. 


Door het succes van de strategie in de afgelopen decennia zijn de inwoners van landen als Nederland ondergedompeld in een ongeevenaarde welvaart. Het gemiddelde Nederlandse huishouden zou een koning uit de 16e eeuw jaloers maken. Het heeft ervoor gezorgt dat het kritisch denkvermogen tot een minimum is afgenomen, waarom zou je immers gaan klagen als je alles hebt? Als er een gezellig feestje aan de gang is wil niemand als eerste naar huis gaan, laat staan dat je gaat klagen over de harde muziek of de temperatuur van je drankje. Wie maakt zich nou zorgen om de buren als iedereen de beste tijd van zijn of haar leven ervaart en plezier heeft voor 3? Natuurlijk is het plan zo opgezet dat mensen bewust dom worden gehouden, hoe minder kennis iemand heeft, des te eenvoudiger is het om van deze onwetendheid te profiteren. Toch is het aan ieder individu zelf te verwijten dat ze de gang van zaken accepteren en zichzelf in het ongewisse houden. Jouw welzijn is je eigen verantwoordelijkheid, maar door het collectivistisch succes van de afgelopen jaren zijn mensen verleerd om hun eigen boontjes te doppen. Heb je een probleem, dan ga je naar de overheid en die lost dit dan voor je op, zelf iets ondernemen is niet aan te raden, want hoe verhoud jouw oplossing zich tot de wet? Is het allemaal wel legitiem wat je doet, of maak je jouw problemen alleen maar groter als de overheid zich uiteindelijk gaat bemoeien met jouw oplossing? 


Voor het eerst in een periode van meerdere generaties is er recent een probleem ontstaan dat mensen in Westerse landen als Nederland persoonlijk raakte. Corona zorgde ervoor dat mensen in de gaten kregen wat voor lauwe drankjes ze eigenlijk geserveerd kregen. Niet iedereen natuurlijk, er zijn maar genoeg mensen gefilmt die op de muziek van Jerusalema vrolijk doordanste op het parkeerterrein van het ziekenhuis / brandweerkazerne of politiekantoor waar ze werkzaam zijn en hun levensenergie omzetten in rentedragende schuldvaluta, vergeet je je muilkorf niet er is wel een gevaarlijk virus actief natuurlijk. Sommige mensen kan je alles wijsmaken en volgen alle orders zonder te vragen op, toch kreeg sindsdien een groeiende groep mensen in de gaten dat er iets niet helemaal klopt, Maarja, hoe organiseer je vervolgens jezelf om je ongenoegen over de gang van zaken duidelijk te maken? Er werden rechtszaken gevoerd en demonstraties georganiseerd die toonde dat die zogenaamde vrijheid waar men jarenlang van heeft genoten in realiteit een wassen neus is gebleken. Dat het mogelijk samenhangt met de manier waarop wij elkaar waarderen, dat ons geldsysteem de oorzaak is van al deze problemen, die realiteit is voor het meerendeel van de zogenaamde vrijheidsstrijders een brug te ver. 


Vrij recent ging er onder die zogenaamde vrijheidsstrijders een filmpje viraal van een op het zicht ogende gepensioneerde man die in een cashloze SDG supermarkt voor ophef zorgt door een plastic bakje met GMO aardbeien af te rekenen met contant gemaakte schuldvaluta. Zou deze man soms zonder bankrekening door het leven gaan en de toegevoegde waarde die hij creert uitsluitend contant laten uitbetalen, of was hij toevallig die dag zijn bankpas vergeten en had hij uitsluitend wat wisselgeld over van de vorige keer dat hij naar de pinautomaat was gegaan om zijn pensioenuitkering op te nemen? Ik kan er geen volledige uitsluiting over geven, maar gezien 99,9% van de inwoners van westerse landen hun inkomen op een bankrekening laten bijschrijven ga ik maar even uit van dat laatste. Om zijn transactie te bekrachtigen valt de man terug op het geweld dat het fundament is voor zijn hele leven, want ja, de wet is de wet en dus heb ik het recht om deze transactie bij u te volbrengen. Dat deze man door een levenslange hersenspoeling verward is geraakt is tot daar aan toe, maar de moed zonk mij weer eens in de schoenen doordat hij onder de zogenaamd kritische denkers als held werd neergezet. Betaal contant mensen! Dat schuldvaluta niet daadwerkelijk contant geld is wordt duidelijk in ieder muntje geslagen en op ieder papiertje gedrukt. Zelfs als u gebruik mag maken van deze schuldvaluta is het niet uw eigendom, iedere euro blijft immers eigendom van de ECB die op ieder gewenst moment de geldigheid van een biljet kan opzeggen. Het is zo'n ongemakkelijke waarheid dat deze tot de dag van vandaag door mensen uit de weg wordt gegaan. Ze kunnen simpelweg niet accepteren dat ze door hun jarenlange vertrouwen in het systeem volledig zijn overgeleverd aan de bestuurders die hun leven bepalen. Doordat ze deze waarheid uit de weg gaan is een oplossing verder uit het zicht dan ik me voor had kunnen stellen, of nouja, niet helemaal natuurlijk, want inmiddels woon ik alweer zo'n 5 jaar in een Europees land dat zich niet bij de EU heeft aangesloten. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik hier in een walhalle van vrijheid woon, want wereldwijd spelen dezelfde problemen, maar als je met mensen samenleeft die in hun leven hyperinflatie hebben meegemaakt, of door de NAVO aan sancties zijn onderworpen merk je wel dat deze veel beter in staat te zijn om zelfstandig te leven.


Deze tekst is bedoeld voor al die mensen die recent oproepen tot het betalen met contante schuldvaluta. Uw verzet is zinloos en toont aan hoe donker de toekomst nog gaat zijn. Afhankelijk van toeslagen, salarisbetalingen of pensioenuitkeringen op de bank bent u helemaal niet in de positie om te bepalen wat voor geld u gebruikt in het dagelijks leven. Geen van die mensen ONTVANGT zijn inkomen daadwerkelijk contant, ze willen hun digitale inkomen slechts kunnen omzetten naar een door hen veronderstelde contante geldvorm zodat ze deze anoniem kunnen uitgeven. Als je hen wijst op het bestaan van Bitcoin, wat functioneerd met pseudoniemen en hierdoor zo goed als anoniem gebruikt kan worden krijg je pas goed in de gaten hoezeer het denken is vastgeroest en hoe beperkt de kennis daadwerkelijk is. Vrij recent was er bijvoorbeeld de centrale bankier van de Florijnschuld die een platform werd geboden om in discussie te gaan met wat ik dan maar beschrijf als Bitcoinmaximalist. Dat zo'n centrale bankier zijn best doet om zijn jaarsalaris te legitimeren is tot daaraan toe. Dat iemand die een centrale bank opricht zich verschuilt achter geweld en uitsluiting is ook te verwachten, maar dat er mensen zijn die fasciliteren dat zulk gedrag gelegitimeerd wordt, dat is de reden waarom ik zie dat er in landen als Nederland nog een heleboel meer verloren gaat worden dan nu al het geval is. Natuurlijk is het eenvoudig om een centrale bestuurder aan te stellen, gemak dient de mens en op die manier hoef je zelf tenminste niet na te denken over lastige onderwerpen als waarde en hou je lekker veel tijd over om je bezig te houden met dingen die echt belangrijk zijn, zoals gezondheid en liefde voor vrienden en familie, maar helaas zal het de vrijheid van jezelf en toekomstige generaties weinig goeds doen, alleen kom je daar pas achter als het te laat is.


Vrij recent is door kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van de VS afgeschaald van AAA naar AA+. In 2011 deed S&P hetzelfde. Ieder geldsysteem wat met geweld in stand wordt gehouden zal op een dag falen, al kan de periode waarin dat gebeurt enorm lang op zich laten wachten. Je kan natuurkrachten niet voor eeuwig ontkennen, want de realiteit van onze planeet laat zich geen wetten voorschrijven. Zelfs als ik een miljoen weggeef om deze boodschap over te brengen wordt er echter niet naar geluisterd, de boodschap bevat in de huidige radicale tijd simpelweg te veel waarheid om geaccepteerd te kunnen worden. Toch blijf ik in de overtuiging dat mijn gedachtes gegrond zijn en niet zo maar gebaseerd op een hype die weer overvliegt. De veranderingen die we nog zullen doormaken creeren enorme kansen die door eenieder kunnen worden aangegrepen om zijn leven meer aangenaam en comfortabeler te maken. Dat ik van de financieel ongeletterde Nederlander weinig steun kan verwachten is mij inmiddels wel duidelijk, die zullen zonder ruggesteun het niet snel aandurven om met hun portemonnee te stemmen, daarom zal deze tekst ook, mogelijk met kleine aanpassingen, ook naar het Engels worden vertaald, zodat ik mijn rijkwijdte wat verbreed en mijn kans van slagen wat kan vergroten. Het is niet eenvoudig om medestanders te vinden voor de waardes die ik uitdraag, maar ik verheug me op de dag dat iemand mijn poging voor de lancering van ethisch geld zal omarmen en voldoet aan alle lastige voorwaardes die mijn gevoelens mij ingeven. Dat er een monetair voordeel te behalen valt is vanzelfsprekend, maar toch leg ik de nadruk op de maatschappelijke winst die zal ontstaan als wij onszelf op een andere manier gaan organiseren dan we gewend zijn. 


Liberland blijft een belangrijk platform om de veranderingen bespreekbaar te maken en als ik een doorbraak weet te forceren zal dit de bekendheid van Liberland zeker ten goede komen. Ik prijs mij gelukkig met mijn keuzes uit het verleden en blijf onverminderd optimistisch over een goede afloop. Dat ik hier vandaag in Liberland mijn Liberland paspoort kan tonen geeft een teken van hoop en wat mag ik van geluk spreken dat ik vanaf de zijkant al het relevante tot me kan nemen. De vooruitzichten die openstaan kan ik met trots aanbevelen en als deze video is opgenomen ga ik kijken wie er nog meer aanwezig is op het land om een nieuwe tekening te starten. Ik heb besloten dat mijn huidige werk Sombor gaat heten en dit nieuwe werk noem geef ik de titel Liberland. Met de aankomende bijeenkomst van BRICS-landen in Zuid-Amerika voel ik mij gesterkt dat globale ontwikkelingen zich bewegen richting de voorspellingen die ik doe en zo niet, dan zorg ik wel dat ik iets beters te doen heb dan wachten op mensen die het niet willen begrijpen en laat ik dan die vooruitzichten zoals ik die uiteenzet nog maar eens opsommen.


Ik ben Liberlander Yoshi Livo, wat staat voor Your Children Live On. Sinds 10 jaar leef ik zonder bankrekening en dit brengt mij op plaatsen als Liberland, waar het mij lukt om gestalte te geven aan de gedachte dat wij het als mensen in ons hebben om de leugens te doorzien. De middelen die ik gebruik zijn niet perfect, maar wel door mij verkozen om te dienen voor het uitdragen van die ene boodschap van Your Children Live On. Goed en kwaad zijn interpretaties met verstrekkende gevolgen. Voor het uitdragen van mijn boodschap volg ik mijn innerlijke balans en mogelijk staat deze deze net niet precies genoeg staat afgesteld, maar waarmee ikzelf prima heb leren leven. Ik roep al jaren op om toch vooral vriend te worden van e-Gulden EFL, want dat is bij uitstek een manier om tot een grotere massa door te dringen. Bitcoin is geweldig en daarom gaat e-Gulden EFL dat ook zijn, sterker nog, dat er nog lokalere initiatieven bijkomen en het geheel nog decentraler gaan maken is wat mij betreft een absolute zekerheid. Niet voor de hype, maar omdat het inzicht ontstaat dat de mensen om je heen er toe doen. Hoe sneller men tot dat inzicht komt, des te groter het voordeel dat men kan behalen, maar het wachten is op de volgende Bitcoin boom naar 200K om vervolgens 5 jaar lang te moeten horen dat ie weer onder de 100K is gecrashed. 


Wilt u meer weten over de manieren waarop we kunnen samenwerken, wordt dan lid van mijn Telegramgroep en laat een berichtje achter of volg het Twitch kanaal om een melding te krijgen als ik live ga uitzenden.