Januari 2022

EFL Vriend

27-01-2022

Corona is slechts het middel dat gebruikt wordt om u af te leiden van de geldontwaarding van uw euro's. Inflatie is een verkapte belasting en sinds de goudstaandaard is losgelaten in de jaren 70 van de vorige eeuw wordt uw gebrek aan kennis op monetair vlak misbruikt voor perverse doelen.

Happy new year everybody! To start the year in a nice way we are going to celebrate the 13th birthday of Bitcoin is style, with the most awesome birthday party you have ever celebrated for Bitcoin.

Happy new year everybody! Today on the 3rd of January we are celebrating the first stream of the year by memorizing the first mined Bitcoin block, on 3rd Januari 2009. The so called genesis block was created by Satoshi Nakamoto and started an era of sound and interest free fiat money. It has made an impact on my life...